Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/07/2022.

Toestemming

Door de informatie en de diensten van Life Coaching – Annelies te gebruiken en op www.lifecoaching-annelies.be te surfen, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Wie zijn wij

Praktijk Life Coaching – Annelies

Website: https://lifecoaching-annelies.be

Annelies Rasschaert
Wintervijverstraat 10
9052 Zwijnaarde

0496/59.11.53
info@lifecoaching-annelies.be

Ondernemingsnummer:

Het gebruik van ‘Cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes (of cookies) worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe en welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Life Coaching – Annelies verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld via een contactformulier op de website, via e-mail of telefonisch.

De gegevens die op deze manier verzameld (kunnen) worden zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsgegevens indien van toepassing, mbt facturatie
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Life Coaching – Annelies verzamelt eveneens persoonlijke gegevens van klanten. In dit geval gaat het over bijkomende informatie die u zelf aan ons meedeelt tijdens de persoonlijke gesprekken en die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdrachten.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard om u telefonisch, per mail of per brief te kunnen contacteren in het kader van de opdracht die we hebben, en in het kader van de gevraagde dienstverlening.

Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier of het invullen van een intake document.

Delen van persoonsgegevens met derden

Life Coaching – Annelies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Hoelang bewaart Life Coaching – Annelies uw gegevens?

Life Coaching – Annelies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Life Coaching – Annelies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lifecoaching-annelies.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Life Coaching – Annelies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Life Coaching – Annelies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lifecoaching-annelies.be.

Scroll naar boven